Poznámky k provozu ambulance

Vážení pacienti, uvádím pár poznámek k provozu (aktual. 4.2.2023): 

- děkuji Vám, že se na vyšetření u nás objednáváte. Jen díky tomu většinou nečekáte na ošetření déle než 15 min. oproti času, na nějž jste byli objednáni. Návštěva ambulance bude i nadále možná jen po objednání, troufám si tvrdit, že naprostá většina pacientů je se systémem spokojena. Pokud má někdo akutní problém, ať prosím volá rovněž - bude mu přidělen čas dle tíže problému - většinou tentýž den - ve volnější chvíli - tak, aby provoz nebyl narušen. Nemůže-li se dovolat (a zkusí to vícekrát), může přijít. Je třeba si uvědomit, že pacient navíc nezdrží jen toho, kdo je bezprostředně po něm, ale všechny, kteří jsou po něm ten den objednaní... Tak jako ve frontě např. u pokladny zdrží ten, kdo předběhne, všechny, kdo stojí za ním...

- o tzv. lístek na peníze (oficiálně Potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény) prosím žádejte výhradně telefonicky v ordinační době - od posledního pracovního dne v měsíci do 5. pracovního dne v následujícím měsíci. Pokud si o lístek nezavoláte, o peníze nepřijdete, ale dorazí s několikatýdenním zpožděním po ukončení pracovní neschopnosti případně po odeslání náhradního lístku na peníze. 

- ukončování pracovních neschopností - pacient má při vystavení pracovní neschopnosti mnou určen termín plánované kontroly. Pokud se nedostaví či nezatelefonuje a navíc např. opět nastoupí do zaměstnání, bude pracovní neschopnost automaticky ukončena k datu plánované kontroly. Nelze však na to spoléhat, pokud ukončena nebude, bude ukončena k datu, kdy přijdu na to, že ukončena měla být - ne však k datu předpokládáného řádného ukončení - technicky to nelze. Řádné ukončení si poté pacient musí s personálním/mzdovým odd. svého zaměstnavatele vyřizovat sám. 18.3.2022 ve večerních hodinách jsem ukončil 10 pracovních neschopností, některé z nich v systému "visely" i několik měsíců, aniž by se o svou PN dotyčný jedinec zajímal. Nelze akceptovat vysvětlení, že se "nebylo možné dovolat" - pokud se hovor uskuteční ve druhé polovině pracovní doby, dovolá se každý a vždy, bude-li aspoň maličko trpělivý. 

- čas od objednání receptů k doručení do mobilu: při volání o recept do ambulance - 5 min. až 10 hod., email (sestra@mudrhartl.cz): 24 až 48 hod., vhození do schránky - 5 až 10 hod. od zač. ordinační doby při vhození před jejím začátkem, při vhození v jejím průběhu následující pracovní den cca 5 - 8 hod. po začátku ordinační doby. 

- myslete na předzásobení léky prosím ve všech "rizikových" obdobích, kdy je obvyklé čerpat dovolené - sledujte stránky naší ambulance - dovolenou včas avizujeme. Recept na léky vyžadujte telefonicky vždy, když se Vaše zásoby ztenčí u daného léku na 14 dnů, tak snadno překlenete jakoukoli moji dovolenou, pokud ji nezaregistrujete dopředu. Nečekejte na poslední tabletu.

- nekopírujeme zprávy. Zpráva, kterou dostanete např. v nemocnici nebo u specialisty je určena Vašemu praktickému lékaři. Pokud požadujete kopii pro sebe nebo např. pro jiného specialistu, pořiďte si ji prosím předtím, než nám zprávu přinesete. Zdůvodnění: čistě a jenom čas... Některé propouštěcí zprávy mají např. 5 stran textu, kopírování zabere i několik minut. A když okopíruji zprávu panu Y, proč bych ji druhý den neměl okopírovat paní X? Proto je pravidlo jednoduché: nekopírujeme. Výjimku tvoří pacienti, pro něž je pořízení kopie ze zdravotních důvodů nemožné. Je zároveň dobré, aby zprávy u nás v dokumentaci byly - z mnoha různých důvodů - výpis z dokumentace, zpráva k hospitalizaci. Chybění podstatných detailů o Vašem zdravotním stavu ve Vaší kartě Vás může poškodit. V poslední době se zvyšuje počet emailů s naskenovanými zprávami "k založení do dokumentace". Opět a pouze z časových důvodů (na ceně papíru a tisku nám skutečně nezáleží) přjímáme zprávy k založení do karty pouze v papírové podobě, zprávy z emailu si přečtu, ale netiskneme je.

- výpisy z dokumentace vytvářím o víkendu následujícím po dni Vašeho požadavku - v pondělí následujícího týdne si tedy pro něj můžete přijít. Expresní výpis do 48 hod. je pro pacienty (pro jejich zaměstnavatele) nákladnější. Pokud by jeho cena odpovídala standardnímu, množily by se případy těch, kteří sice o nutnosti pořídit si výpis vědí několik týdnů, ale přijdou si pro něj na poslední chvíli. Na potvrzení pro zaměstnavatele je uvedeno, že se jedná o "expresní" výpis.

- ve zprávách, které mi necháváte u sestry či házíte do schránky je dosti často požadavek specialisty na kontrolní odběry, kontrolu krevního tlaku atd. Pokud máte pochybnost o tom, zda Vás specialista řádně poučil či zda textu doporučení rozumíte, vždy se na mě prosím obraťte se žádostí o interpretaci. Požadavky ze zpráv, které od Vás nepřevezmu osobně a na něž mne zároveň neupozorníte nelze splnit - z kapacitních důvodů např. není možné, abychom Vás na požadované kontroly laboratorní či krevního tlaku zvali my... Nerad bych, aby se Vás pak specialista ptal např.: "Udělal Vám pan doktor odběry, o které jsem ho písemně žádal?" A dostalo se mu od Vás odpovědi: "Neudělal a ani nic neříkal..."

- jedna ze známých funkcí praktického lékaře je "ten, kdo bránu hlídá a otevírá" - myslí se virtuální brána do systému zdravotní péče. Nečekejte proto prosím, že Vás vybavím žádankou na vyšetření u specialisty, na jehož indikaci jsme se spolu předem nedohodli. Ani tehdy, pokud budete již objednaní. Jinými slovy, není třeba se divit, že na vyšetření u některých specialistů čekají pacienti třeba půl roku, když jsou jejich itineráře (lékařů) plné lidí bloumajících nepoučeně po systému - a to je jen jedna ze záležitostí, jíž má výše uvedené čelit.

- telefonování do ambulance: voláme na všechny (v ordinační době vzniklé) zmeškané hovory zpět. 

Před zavoláním si prosím raději připravte tužku a papír pro případ poznámek, abychom se nezdržovali hledáním.

- použití emailu

lekar@mudrhartl.cz - používejte pouze tehdy, pokud není možné záležitost vyřešit telefonicky. Prosím, abyste mi nepsali dlouhé emaily a emaily, které vyžadují dlouhé odpovědi či diskuzi. Nepoužívejte k objednávání. Musím se pak vracet k Vašemu emailu v okamžiku, kdy mám před sebou objednací sešit. Váš komfort a úspora času (navíc nejistá) stojí čas mně. Každý zbytný článek administrativy zdržuje od užitečné práce ve prospěch Vašeho zdraví - příště Vám můj čas může chybět. Moje odpovědi budou vždy stručné - bez oslovení a bez podpisu, za což se omlouvám - jde jen o čas... Pokud si nejste jistí, zda je email vhodným komunikačním prostředkem pro řešení Vašeho problému, vždy prosím raději volejte. Na většinu emailů stejně odpovídám pouze stručné: "Volejte".  Specialitou jsou emaily odeslané v pátek večer (tedy po naší ordinační době) a pohoršené telefonáty v pondělí v 10, že ještě nepřišla odpověď. Nevěříte, že je to možné? Je. Stejně jako nedělní dopolední pokusy o  telefonát... Jsou lidé, kterým když nenamalujete na zem jasné hranice, budou si myslet, že žádné neexistují. Protože bych si přál se o Vás starat s radostí a nevyhořelý i po desítkách let, musím být mnohdy paušálně důraznější, než si ta slušná většina z Vás zaslouží, za což se předem omlouvám. 

sestra@mudrhartl.cz - email slouží pro objednávání eReceptu - viz též výše

- seznam léků mějte prosím s sebou při návštěvě ambulance raději vždy k dispozici - s uvedením názvu, síly a dávkování - např. Agen 5 mg 1-0-0. Radím Vám, abyste kompletní a aktualizovaný seznam léků (včetně volně prodejných léků - vitamínů atd.) nosili s sebou i do lékárny. Lékárník by se měl stejně jako já zabývat interakcemi Vašich léků (tedy jak se navzájem ovlivňují). Může se např. stát, že všechny Vaše léky neznám - něco Vám napíše kardiolog, něco gastroenterolog a ke mně se dostanete až po čase.... V solidních mělnických lékárnách máte větší šanci na kvalitní informace - úvahu o tom, které to jsou nechám na Vás. Všímejte si např., jak často s Vámi v dané lékárně mluví někdo, kdo je skutečně formálně vzdělán v oboru - jednoduše to poznáte např. z cedulky na hrudi. Je to důležitější než slevy, délka pracovní doby a palmička u vchodu.

- platby za výkony nehrazené ze zdr. poj. přijímáme výhradně v hotovosti. Důvod: v ambulanci probíhá hotově tak málo plateb, že by pořízení platebního terminálu s měsíčními poplatky ekonomicky nedávalo smysl. Neumožnění bezhotovostní platby nepovažujeme za nepřijatelný dyskomfort pro pacienta - částky u nás placené jsou v řádu stovek korun.

- pošlu-li Vás na laboratorní odběry či rentgenové vyšetření, většinou Vás zároveň vyzvu, abyste za pár dnů zatelefonovali (po odběrech většinou za 24 hod., po mikrobiologických odběrech - např. moči - za 72 hodin a po rentgenech za 24 hod.). Neočekávejte prosím, že Vás budu kontaktovat, pokud někde vyjde patologický (=špatný) výsledek - to je z kapacitních důvodů u praktického lékaře nemožné. Máme od února 2021 dodneška cca 20 rentgenových snímků, o které se nikdo nezajímá. Pokud byly laboratorní odběry přípravou na preventivní prohlídku či předoperační vyšetření, lze se výsledky pochopitelně zabývat až při této schůzce, pokud jsme ale napřiklad kontrolovali zánětlivé parametry či cholesterol, je na Vás, abyste se o výsledek zajímali.

- pokud jdete na operační výkon a dostanete od chirurga požadavky na předoperační vyšetření, seznamte mne s nimi co nejdříve/nejpozději do 2 dnů, stává se snadno, že se předoperační vyšetření nestihnou a operace je nutné odložit. Např.: 1) pokud je nutné Vás odeslat do interní ambulance a ta má plnou kapacitu nebo 2) pokud jdete na ortopedický výkon a máte v prvotním vyšetření moči bakterie, je nutné doplnit kultivaci moči - vše trvá dohromady cca 5-7 dnů - a ty mohou chybět! Existují i jiné problematické situace. Telefonování na interní ambulanci a prosby o urychlený termín z důvodů pacientské liknavosti od jisté doby neprovádím. 

- nechceme přijímat věcné ani jiné dary. Darujte prosím raději na bohulibý charitativní projekt. Nepokoušejte se mi prosím uplácet či "odměňovat" sestry a to ani poskytovanými službami (automechanik, obkladač,...) neřkuli protislužbami. Mají na mé rozhodování minimální vliv a zjistím-li, že lobují v něčí prospěch, má to na mne zcela opačný než očekávaný efekt a mnohdy trvalý.

- společenské, politické ani ekonomické postavení nezajistí v naší ambulanci nikomu ani kvalitnější, ani rychlejší péči - zní to samozřejmě, ale mnoho pacientů očekává opak

------------------------

Velká část výše uvedeného má jediný důvod: abyste v případě, že se objednáte na konkrétní čas většinou nemuseli čekat déle než 15 min. po sjednaném čase, aby provoz ambulance byl hladký a nebyl zatěžován nadměrně administrativou, která zdržuje mne i Vás. Pokud by se Vám nelíbil obsah či forma výše uvedeného, ohraďte se prosím emailem - lekar@mudrhartl.cz, bude-li Vás více, zvážím změnu (minimálně formulací).

Děkuji za pochopení,

dr. Hartl


Pozn. pouze pro ženy před interrupcí:

- pokud jste žena a máte u mne podstoupit vyšetření před interrupcí, připravte se na to, že budu s ohledem na své svědomí chtít znát hloubku Vašich motivů a možná se Vám pokusím Vaše rozhodnutí rozmluvit. Pochopím ty, kdo se budou s ohledem na desítky let pilovaný mainstreamový pohled nad mým rozhodnutím pohoršovat i ty, kdo ode mne kvůli němu odejdou či vůbec nepřijdou. Já ale neumím ani nechci v této záležitosti postupovat technicky a bez emocí. Již jsem v minulosti vícekrát uspěl, jednou mi maminka po čase volala a dojatě děkovala, podruhé osobně děkoval tatínek, což mne velmi povzbudilo do budoucna. Kdyby někoho napadlo, že v 21. století by bylo podobně "nepřípustné zasahování" do osobnostních práv vhodné řešit s ČLK či u soudu, tak ujišťuji, že jsem připraven a to i pro případ, že budu muset zaplatit pokutu či dokonce profesně skončit.

Nepřidáš se k většině, páchá-li zlo. Nebudeš vypovídat ve sporu s ohledem na většinu a převracet právo. Exodus 23:2