Diagnostikujeme a léčíme s dr. Googlem, umělou inteligencí a spol.

Vážení pacienti,

pokrok jde nezadržitelně kupředu. Doposud bylo v naší ambulanci poměrně raritní, aby pacienti přicházeli s nápady týkajícími se jejich zdraví - ať již se jedná o tipy na diagnózy či léčebné postupy - vyčtenými z Googlu či odjinud z hloubi internetu. Jelikož očekávám na tomto poli explozi, chci se připravit. Doposud ke mně přicházeli s podobnými podněty spíše pacienti technicky a intelektově zdatnější, s nástupem umělé inteligence a stále snazším způsobem zadávání dotazů očekávám, že se tento fenomén rozšíří horizontálně i vertikálně - přibyde počet pacientů a budou to i ti, pro něž byl Google příliš velké sousto. 

Nemám proti debatám nad výsledky vyhledávání či konzultace AI zásadní výhrady. Jelikož se ovšem často jedná a bude jednat o diskuze časově náročné a jinak vyčerpávající (obrazně: musíte mnohdy vysvětlit, co se oproti domněnce skrývá za slovem číslo, pak začneme počítat malou násobilku,...) - rozhodl jsem se je zpoplatnit. Jako za většinou poplatků, které vybírám, nebude ani za tímto primárně snaha vydělat, ale snaha finančně kompenzovat časovou (ušlý zisk) a psychologickou náročnost uvedeného. Jakmile tedy pacient přizná, že jeho pohledy vycházejí ze surfování či to na základě jeho dotazů poznám, přejdeme z režimu standardního pojišťovenského na režim zpoplatněný. Jeho výsledkem pak mohou být i nestandarní a nadstandardní dovyšetření (PSA u mužů mladších 50 let či dokonce u žen, hladiny různých hormonů, minerálů, onkomarkerů, protilátek proti borelióze, různé stěry a výtěry např. raritní pohlavní nemoci a podobně) ke spokojenosti pacienta, pomalu se transformujícího především do klienta a zákazníka. Všechny tyto odběry nebudou až na výjimky zatěžovat kasy pojišťoven, ale bude nutné je uhradit. Můžeme se domluvit téměř na všem a v jakékoli frekvenci - k Vaší maximální spokojenosti. Uvidíme, jak únosné to do budoucna bude a zda bude nutné záležitost nějak modifikovat. Odběry by neměly být problém, vyšetření jiná (sonografie atd.) narážejí na kapacitní možnosti vyšetřujících kolegů, tam se nejspíše často nedomluvíme :-(

Poplatky - podle vývoje budou pravděpodobně průběžně upravovány: 

Vstupní poplatek za výše uvedené služby - zahájení rozhovoru (např.: "ChatGPT psal, že by to mohla být západonilská horečka..."): 300 Kč

Každých (i prvních) 15 min. času strávených výše uvedeným: 250 Kč

Děkuji za pochopení,

dr. Hartl